รอบที่ 17

ของใช้สุภาพสตรี

ของใช้ในบ้าน/เฟอร์นิเจอร์