โค้ดส่วนลดของฉัน

เลือกใช้ได้ 1 โค้ดต่อ 1 รายการสั่งซื้อ


โค้ดส่วนลดค่าจัดส่ง


ส่วนลด 10 บาท ขั้นต่ำ 100 บาท

lucky_ลทบ.

ใช้ได้กับ ปณท.ลงทะเบียน ใช้ได้ก่อน: 08/08/2020
ส่วนลด 30 บาท ขั้นต่ำ 300 บาท

lucky_J&T30

ใช้ได้กับ J&T Express ใช้ได้ก่อน: 08/08/2020
ส่วนลด 20 บาท ขั้นต่ำ 200 บาท

lucky_EMS20

ใช้ได้กับ ปณท.EMS ใช้ได้ก่อน: 08/08/2020
โค้ดส่วนลดสินค้า
ส่วนลด 20 บาท ขั้นต่ำ 200 บาท

lucky_kitchen03

ใช้ได้ เครื่องครัว ใช้ได้ก่อน: 08/08/2020
ส่วนลด 20 บาท ขั้นต่ำ 100 บาท

lucky_toilet

ใช้ได้ ของใช้ในห้องน้ำ ใช้ได้ก่อน: 08/08/2020