โค้ดส่วนลดของฉัน

เลือกใช้ได้ 1 โค้ดต่อ 1 รายการสั่งซื้อ


โค้ดส่วนลดค่าจัดส่ง


ส่วนลด 10 บาท ขั้นต่ำ 300 บาท

lucky_j&t11

ใช้ได้กับ J&T Express ใช้ได้ก่อน: 07/06/2020
ส่วนลด 10 บาท ขั้นต่ำ 200 บาท

lucky_EMS04

ใช้ได้กับ ปณท.EMS ใช้ได้ก่อน: 07/06/2020
โค้ดส่วนลดสินค้า
ส่วนลด 5 บาท ขั้นต่ำ 50 บาท

lucky_ALL11

ใช้ได้ ทุกหมวด ใช้ได้ก่อน: 07/06/2020
ส่วนลด 10 บาท ขั้นต่ำ 100 บาท

lucky_ALL13

ใช้ได้ ทุกหมวด ใช้ได้ก่อน: 07/06/2020